Biserica Crestina Romana din Yeovil

VIZIUNEA NOASTRA: Pe El Îl propovaduim noi, şi sfatuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toata înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Hristos Isus.”
Col.1:28

• Scopul Bisericii propune un proces spiritual de creştere şi asemănare progresivă cu modelul biblic centrat în persoana, viaţa şi lucrarea Domnului Isus. Astfel, în Biserica din Yeovil membrii sunt motivati să:
I – Iubească pe Domnul Isus (Marcu 12:33)
S – Slujească lui Isus (Matei 25:13-30)
U – Umble cu Isus (1 Ioan 2:6)
S – Simtă ca Isus (Matei 9:35-38)

• I – Iubească pe Isus (Marcu 12:33): Fiecare membru este motivat să îşi dezvolte şi să aprofundeze relaţia personală cu Domnul Isus.
• S – Slujească lui Isus (Matei 25:13-30): Fiecare membru este motivat să slujească Domnului Isus, slujindu-i pe alţii printr-o implicare personală potrivit cu darul şi capacitatea care îl caracterizeaza.
• U – Umble cu Isus (1 Ioan 2:6): Fiecare membru este motivat să umble cu Isus, căutând să vegheze şi să depuna un efort, urmărind ca mărturia lui în familie, biserică şi societate, să dovedească autenticitatea credinţei afirmate.
• S – Simtă ca Isus (Matei 9:35-38): Fiecare membru este motivat să simtă ca Isus, dezvoltând o atitudine de acceptare, un sentiment de solidaritate faţă de toţi oamenii, manifestată prin sentimente şi acţiuni concrete ce întâmpină nevoile acestora

În concordanţă cu învăţătura Bibliei, Biserica Crestina Romana din Yeovil este chemată să fie o comunitate preocupată de mântuirea oamenilor şi edificarea prin Cuvânt, fiind implicata activ în nevoile “cetăţii”. Astfel, mandatul bisericii este să fie “sarea pamantului”, Mat. 5:13.
Principiile Bisericii noastre care ajuta la împlinirea scopului şi stabilirea viziunii ei sunt:

S – Scriptura: recunoaştem şi proclamăm Scriptura ca singura autoritate în materie de credinţă şi practică. – (2 Timotei 4:2)
A – Adorare: adoram cu toata fiinta, în Duh şi Adevar pe Isus Hristos prin închinare (Ioan 4:24)
R – Rugaciune: credem cu tărie în puterea rugăciunii. (Efeseni 6:18)
E – Evanghelizare: mărturisim cu îndrăzneală, relevanţă şi realism Evanghelia lui Hristos. (Ef. 6:19-20)

Aceştia sunt stâlpii pe care clădim, adevaruri faţă de care nu ne vom compromite. Credinciosul este asemănat cu sarea, care trebuie să îşi menţină gustul, puterea de a săra. Iar această autenticitate credinciosul o poate atinge dacă se ţine strâns de Scriptură, dacă îşi exprimă dragostea pe care o are pentru Dumnezeu prin închinare, dacă comunică cu El prin rugăciune şi vorbeste altora despre El prin evanghelizare.